วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บทที่ 35 การเข้าไปคุยตามสถานการณ์


การเข้าไปคุยตามสถานการณ์

มีคนสงสัยหลายคนว่าเราจะเริ่มที่จะเข้าไปพูดกับสาวๆที่เราชอบยังไง วิธีนึงที่ดีก็คือการเข้าไปคุยตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนั้น ไม่ต้องแนะนําตัวเอง ไม่ต้องคิดคําเท่ๆ คําหวาน แค่พูดบางอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้น นี่เป็นบางตัวอย่าง คุณกับเธอกําลังเข้าแถวรอจ่ายเงินที่ร้านหนังสือของมหาลัย คุณเห็นเธอถือหนังสือวิชานึง อยู่ เธอกับคุณสบตากันแปปนึง คุณก็พูด "อื้มม ผมลงวิชานี้เมื่อเทอมที่แล้ว เป็นวิชา ที่สนุกมาก ผมยังคิดที่จะกลับไปอ่านอีกเลยครับ" ด้วยนํ้าเสียงประชดและยิ้ม อย่างมั่นใจ

สังเกตุปฏิกริยาของเธอ ถ้าเธอตอบสนองดี คุณก็เริ่มคุยอย่างอื่นได้สบาย

-เจอสาวสวยในร้าน cd เพลง คุณเห็นเธอกําลังเลือก cd อยู่ เธอหันมาสบตาคุณอีกแล้ว คุณพูด "แผ่นที่คุณกําลังดูอยู่เพราะครับ
ผมซื้อไปฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ ok เลยนะ"ด้วยนํ้าเสียงที่จริงใจ หร้อมกับยิ้ม

สังเกตุปฎิกิริยาของเธอ  คุณแค่ต้องพูดบางสิ่งให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มองตาเธอ พูดด้วยความมั่นใจ
พร้อมรอยยิ้ม พูดให้เหมือนกับคุณรู้จักเธอมานานแล้ว


Trance word

Trance word เมื่อคุณกําลังคุยกับสาวอยู่นั้น ถ้าคุณสังเกตดีๆ คุณจะรู้ได้ว่า มันจะมีคําบางคําที่สําคัญกับเธอ เป็นคําที่เธอใช้พูดซํ้าแล้วซํ้าอีก คุณก็รู้ได้ เลยว่าคําพวกนี้มีคุณค่ากับเธอแน่นอน เราเรียกคําเหล่านี้ว่า Trance word ในการพูดคุยนั้นคุณควรที่จะใช้คําเหล่านี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะมันจะทําให้ จิตใต้สํานึกเธอรู้สึกได้ว่ามันก็เป็นคําที่สําคัญสําหรับคุณด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการที่เราพูดคําเหล่านี้กลับไป ที่เธอ เธอจะคิดว่าคุณเข้าใจเธอและมีอะไรที่สัมพันธ์ (connection)กับเธออยู่

ตัวอย่าง

ผม- อี๊ฟคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่
อี๊ฟ- อืมมม อี๊ฟว่าน่าจะเป็นความซื่อสัตย์ต่อกันและไว้ใจกันนะ ถ้าไม่เชื่อใจและซื่อสัตย์ ต่อกันเนี่ย ก็คงมาอยู่ด้วยกันไม่ได้
(Trance word= ซื่อสัตย์ ไว้ใจ)
ผม- ใช่ๆ พี่เข้าใจที่อี๊ฟพูดนะ คนสองคนต้องซื่อสัตย์และไว้ใจซึ่งกันและกันก่อน เพราะถ้าไม่มีการเชื่อใจ ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ย ความสัมพันธ์ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
อี๊ฟ- พี่คิดคล้ายๆ อี๊ฟเลยเนอะ

สังเกตไหมครับว่าผมแค่พูดในสิ่งที่เธอพูดออกมาแค่นั้นเอง เธอรู้สึกว่าผมมี ความเชื่อที่คล้ายกับเธอ (ก็แหงล่ะ! เธอเพิ่งบอกมาเองว่ามันคืออะไร) เธอรู้สึก ว่าเรามีความสัมพันธ์กันบางอย่าง

1 ความคิดเห็น: